• Türkiye Türkçesi
  • Қазақ
  • Azərbaycan Türkcəsi
  • Кыргыз тили
  • O‘zbekcha
  • русский язык
  • English                                                      

                                                     ТҮДИС 2020

                                                Нийде Өмер Халисдемир Университети 
                                                         Баку Евразия Университети 
                         
 VII- ЭЛ-АРАЛЫК ТҮРК ДҮЙНӨСҮ ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ СИМПОЗИУМУ
                                                   18-20 июнь 2020-жыл Нийде