IX. TUDAS Sonuç Bildirgesi


 

IX. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ

IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi iş birliği ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde 7-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum “Türk Dünyasında İş Birliğinin Çok Boyutlu Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleştirilmiş olup Sosyal Bilimlerin farklı alanlarından bildiriler sunulmuştur. 7 farklı ülkeden toplam 156 bildiriyle Sempozyum bilimsel programı gerçekleştirilmiştir. Bu 156 bildiriden 70 Türkiye’den 86 bildiri ise yabancı uyruklu bilim adamları tarafından sunulmuştur. Her yıl Sempozyum kapsamında yapılan “Kökümüz Bir Türk’üz” festivali, ortak üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla konserler, halk oyunları ve dans gösterileri ile gerçekleştirilmiştir.

Geniş kapsamlı olarak yapılan ve Türk Dünyasının bütün meselelerinin tartışıldığı bu sempozyum, bir taraftan değişik coğrafya ve ülkelerden gelen bilim adamlarının tanışmasına vesile olduğu gibi diğer taraftan gelen temsilcilerin geldikleri ülkelerde yaşanan sorunların tartışıldığı, çözümlerin arandığı bilimsel bir toplantı olmuştur.

IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun 30 Mayıs – 2 Haziran 2023 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

2. X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun teması “Türk Dünyasında Eğitim Alanında İş Birliği” olarak belirlenmiştir. Sempozyumun ev sahipliğini yapacak olan Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nin eğitim alanında ihtisaslaşmış Kazakistan’ın köklü üniversitelerinden biri olması sebebiyle eğitim alanındaki iş birliği tecrübelerinin ve önerilerinin paylaşılması açısından önem arz etmektedir.

3. IX. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin, e-kitap ve basılı olmak üzere Sempozyum kitabı olarak yayınlanması ve yazarların bildirilerinde düzeltme yapabilmeleri için 10 Ağustos 2022 tarihine kadar ek süre verilmesi kararlaştırılmıştır.

4. Sempozyum zeminindeki iş birliği çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 3 ayda bir çıkarılan hakemli “Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi” beşinci yılını doldurmuş olup Nisan 2022 itibariyle 16 sayı yayınlanmıştır. Türk yazı dillerinin hepsinden makale kabul eden Dergi’nin öncelikle Sempozyum ortağı olan Üniversiteler olmak üzere Türk Dünyasının tamamından gönderilecek yazılarla desteklenmesi, tanıtılması ve Türk Dünyasındaki alan indekslerine girebilmesi için iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır.

5. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi arasındaki iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu hem ortak üniversiteler arasındaki hem de üniversitelerin bulunduğu ülkeler arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Türk Dünyasındaki diğer bağımsız devlet, özerk cumhuriyet ve özerk bölgelerindeki üniversitelerin de Sempozyum ortakları arasında yer alması Türk Dünyasındaki akademik ve kültürel iş birliği ağının genişletilmesi ve güçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple Sempozyum’un amaçlarına katkı sağlayacak Türk Dünyasından başka üniversitelerin de ortak olarak dahil edilmesi için Sempozyum ortağı üniversitelerin çalışmalar yapması kararlaştırılmıştır.

6. Sempozyum ortağı üniversiteler arasında öğretim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla akademik değişim programlarına katılımın teşvik edilmesi ve değişim programlarındaki öğrenci ve öğretim üyesi sayılarının artırılması kararlaştırılmıştır.

IX. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na gerek maddi ve manevi, gerekse bilimsel çalışmalarıyla destek veren, ilgi gösteren herkese teşekkür eder, 30 Mayıs - 2 Haziran 2023’te Kazakistan - Almatı’da gerçekleştirilecek X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’na ilgilerinizin devamını temenni ederiz.

 

10/06/2022

 

 

Prof. Dr. Hikmet KORAŞ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı