Sempozyum Konuları


SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
 

DİL/EDEBİYAT/TARİH

-Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- Karşılaştırmalı Çalışmalar

-Türk ve Dünya Edebiyatlarının İlişkisi ve Etkileşimi

-Avrasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi

-Avrasya’nın Tarihi Değerleri-Arkeoloji

 

EĞİTİM/KÜLTÜR/SANAT/İLETİŞİM

-Bölgede Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulamalar

-Avrasya’da Kültürlerarası İlişkiler

-Türk Topluluklarında Halk Bilim Çalışmaları

-Türk Dünyasında Müzik, Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi

-Türk Dünyasında ve Modern Toplumlarda Medya ve İletişim

 

BÖLGESEL SORUNLAR/ULUSLARARASI İLİŞKİLER

-Avrasya’da Bölgesel Sorunlar ve Çözümler

-Bölge Devletleri ve Topluluklarının Siyasi İlişkileri

-Türk Dünyası ve Uluslararası Politika

-Avrasya’da Enerji

 

İŞLETME/EKONOMİ

-Türk Dünyasında Ekonomik Sorunlar

-Avrasya’da Ekonomik İlişkiler, İş birliği ve Bütünleşme

-Türk Cumhuriyetlerinde Para ve Maliye Politikaları

-Türk Dünyasında İktisat Tarihi

-Türk Cumhuriyetlerinde İşletmecilik ve Yönetim Anlayışı

-Türk Cumhuriyetlerinde Kobiler ve Girişimcilik

 

DİĞER

-Türk Dünyasında Din, Felsefe ve Hukuk

-Türk Dünyasında Sosyolojik Sorunlar ve Çözümler

-Türk Dünyası Coğrafyası ve Coğrafya Çalışmaları

-Bölge Turizmi ve Uygulamaları

-Türk Dünyasında Kadın Çalışmaları